This job has expired

Pracownik Restauracji Pizza Hut

Employer
AmRest
Location
Wisconsin
Salary
Competitive

View more

Industry
Hospitality and Tourism
Role
Other
Job Type
Long-Term
Hours
Full Time
You need to sign in or create an account to save a job.
# TaPracaNasKr??ci

W Pizza Hut wszystko kr??ci si?? wok???? pizzy, a to za spraw?? pozytywnej energii dooko??a. Czerpiemy rado???? z dzielenia si?? tym, co najlepsze i odkrywania talent??w, jakie rozwijaj?? si?? pod naszym dachem.

Przed Tob?? praca w pe??nym energii Zespole, w pozytywnej atmosferze, a na dodatek:

* Elastyczny grafik pracy dopasowany do Ciebie
* Mo??liwo???? rozwoju na okr??g??o dzi??ki wygodnej dla Ciebie ??cie??ce kariery
* Zni??ka BonAmPetit do kawiarni Starbucks, restauracji KFC, Burger King i Pizza Hut
* Nagrody za osi??gni??cia i konkursy
* Premia za polecanie przyjaci???? do pracy
* Inspiruj??ce szkolenie
* Stabilna praca w firmie o ugruntowanej pozycji
* Karnet Sportowy
* Pakiet Medyczny

Karier?? w Pizza Hut rozwijamy w oparciu o :

* Wy??mienit?? obs??ug?? naszych Go??ci
* Szacunek do standard??w jako??ci
* Dba??o???? o czysto???? i porz??dek w miejscu pracy

Szukamy w??a??nie Ciebie, je??li jeste??:

* Gotowy do nauki i nowych wyzwa??
* Otwarty i komunikatywny

Cenimy osobowo??ci, nie pozycje w CV!

Oferta skierowana r??wnie?? do os??b niepe??nosprawnych.

Chcesz zobaczy?? wi??cej? Sprawd??:

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalized job recommendations straight to your inbox.

Create alert